6. Wnioski i zalecenia

Przegląd modułu

Ten moduł został napisany przez Fundación Formetal, Hiszpania.
Kreskówki i układ według Global Knowledge Development Ltd, Zjednoczone Królestwo.

< Powrót do strony startowej         Obok 6.1 >
Wprowadzenie

 

Cel nauki:

W ostatnim rozdziale podsumujemy główne idee oraz najważniejsze kwestie i wskazówki zawarte w poprzednich rozdziałach.

Jednostki

6.1. Wprowadzenie
6.2. Procesy
6.3. Informacja / Komunikacja
6.4. Pracownicy
6.5. Przywództwo, Zespoły robocze
6.6. Wpływ na biznes, pracowników i społeczeństwo
6.7. Pobierz

Szacowany czas na ukończenie modułu:

2-3 godziny

Methodology

This E-learning book is an open educational resource. It uses open-source technology and multimedia. It is mobile-friendly and device-independent. It is delivered online but there also is an offline version. The self-help learning program is designed for individual learners to work on their own and includes practice activities. It can also be used in a classroom as part of an instructor-led training program.

Pobierz prezentację Pobierz ten moduł w formacie PDF

 

 

Zmieniłeś zdanie?
Wybierz inny moduł
        Obok 6.1 >
Wprowadzenie

 

(CC BY-NC-ND 2.0) 2017-2019 Project SHARE: Users are free to share — copy and redistribute the material in any medium or format under the following terms: Attribution — Users must give appropriate credit and provide a link to the license. Users may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses users or users’ use. NonCommercial — Users may not use the material for commercial purposes. NoDerivatives — If users remix, transform, or build upon the material, users may not distribute the modified material.