3. Implikacje uczestnictwa w modelu zarządzania partycypacyjnego dla metalowców

Przegląd modułu

Ten moduł został napisany przez Media Creativa, Hiszpania.
Kreskówki i układ według Global Knowledge Development Ltd, Zjednoczone Królestwo.

< Powrót do strony startowej         Obok 3.1 >
Wprowadzenie

 

Cele nauki:

Przedstawienie słuchaczowi informacji potrzebnych do tego, aby mógł określić, w jakich wymiarach i zachowaniach odpowiedzialność wspólna wpływa na pracownika.

Jednostki

3.1. Wprowadzenie
3.2. Co oznacza model zarządzania partycypacyjnego dla pracownika
3.3. Nowa rola prcownika w modelu zarządzania partycypacyjnego.
3.4. Relacje z firmą w modelu zarządzania partycypacyjnego.
3.5. Literatura
3.6. Ćwiczenia
3.7. Pliki do pobrania

Szacowany czas na ukończenie modułu:

5-6 godziny

Kompetencje:

• Zidentyfikowanie nowych funkcji / obowiązków pracownika w modelu zarządzania partycypacyjnego.
• Zrozumienie, w których aspektach rola pracownika zmienia się w modelu zarządzania partycypacyjnego w obrębie formy organizacyjnej firmy.
• Identyfikowanie rożnych modeli i sposobów nawiązywania relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami z modelem odpowiedzialności wspólnej i w ich obrębie.

Umiejętności i postawa:

• Umiejętność analizowania zadań pracownika w modelu zarządzania partycypacyjnego.
• Umiejętność identyfikacji zmieniających się procesów roli pracownika wewnątrz firmy.
• Umiejętność krytycznej analizy zmian wprowadzonych w sieci powiązań wewnątrz i na zewnątrz firmy przy wdrażaniu modelu zarządzania partycypacyjnego

Methodology

This E-learning book is an open educational resource. It uses open-source technology and multimedia. It is mobile-friendly and device-independent. It is delivered online but there also is an offline version. The self-help learning program is designed for individual learners to work on their own and includes practice activities. It can also be used in a classroom as part of an instructor-led training program.

Pobierz prezentację Pobierz ten moduł w formacie PDF

 

 

Zmieniłeś zdanie?
Wybierz inny moduł
        Obok 3.1 >
Wprowadzenie

 

(CC BY-NC-ND 2.0) 2017-2019 Project SHARE: Users are free to share — copy and redistribute the material in any medium or format under the following terms: Attribution — Users must give appropriate credit and provide a link to the license. Users may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses users or users’ use. NonCommercial — Users may not use the material for commercial purposes. NoDerivatives — If users remix, transform, or build upon the material, users may not distribute the modified material.