SHARE

Nowe kompetencje w nowych modelach zarządzania biznesem w branży metalowej

Projekt SHARE ma na celu dostarczenie pierwszego, teoretycznego podejścia do modelu biznesowego opartego na wspólnej odpowiedzialności i zarządzaniu partycypacyjnym. Materiały zostały opracowane na bazie wcześniejszych działań w ramach tego innowacyjnego modelu.

Dostępne również w:
es Español    es English    es Italiano    es Lietuviškai

 

Moduł 1
Wprowadzenie do koncepcji zarządzania partycypacyjnego

Moduł 2
Implementacja modelu zarządzania partycypacyjnego w przedsiębiorstwie z branży metalowej

Moduł 3
Implikacje uczestnictwa w modelu zarządzania partycypacyjnego dla metalowców

 

Moduł 4
Od zespołu do grupy. Nowe ramy relacji

Moduł 5
Wpływ modelu zarządzania partycypacyjnego na przedsiębiorstwa z sektora metalowego

Moduł 6
Wnioski i zalecenia

 

Kwestionariusz
Oceny e-learningu