4. Nuo komandos iki grupės. Nauja darbo santykių struktūra

Modulio apžvalga

Šis modulis parengtas MIS Foundation, Lenkija.
Multiplikacija ir maketavimas parengti Global Knowledge Development Ltd, United Kingdom.

< Atgal į pradinį puslapį         Kitas 4.1 >
Įvadas

 

Mokymosi tikslas:

Suteikti besimokantiesiems žinias, reikalingas identifikuoti naują verslo vystymo santykių sistemą, grindžiamą bendros atsakomybės modeliu.

Skyriai

4.1. Įvadas
4.2. Komanda ir grupė
4.3. Kaip suformuoti veiksmingą darbo komandą?
4.4. Komandos formavimo etapai ir lyderystės stiliai
4.5. Vaidmenys komandoje
4.6. Sėkmingos darbo komandos veiksniai
4.7. Nuorodos
4.8. Exercises, games and role-plays
4.9. Downloads

Numatomas modulio užbaigimo laikas:

5-6 valandos

Kompetencijos:

• Charakteristikų, įvardinančių bendros atsakomybės modelio komandą, nustatymas.
• Tinkamų komandos valdymo veiksmų bendros atsakomybės kontekste žinojimas.

Gebėjimai ir nuostatos:

• Gebėjimas analizuoti komandos vaidmenį bendrą atsakomybės principą taikančiame verslo modelyje.
• Gebėjimas kritiškai identifikuoti ir analizuoti komandos valdymą bendros atsakomybės modelyje.
• Gebėjimas efektyviai valdyti išteklius ir komandas remiantis bendros atsakomybės modeliu.

Metodologija

Ši el. mokymosi knyga, parengta pritaikant atvirų išteklių technologijas ir informacines raiškos priemones, priskiriama atviriems švietimo ištekliams. El. mokymosi knyga yra skaitmeninė ir nepriklausoma nuo kompiuterio specifikacijos. El. mokymosi knyga patalpinta internete, pateikiant jos PDF versiją. Mokymosi programa ir praktinės veiklos užduotys yra skirtos besimokančiųjų savarankiškam mokymuisi. El. mokymosi knyga, kaip mokymo programos dalis, lektoriaus nuožiūra taip pat gali būti naudojama klasėje mokymų metu.

Atsisiųsti pristatymą Atsisiųsti šį modulį PDF formate

 

 

Apsigalvojote?
Pasirinkite kitą modulį
        Kitas 4.1 >
Įvadas

 

(CC BY-NC-ND 2.0) 2017-2019 SHARE projektas: naudotojai gali neatlygintinai dalintis medžiaga, tai yra, ją kopijuoti bet kurioje laikmenoje ar bet kuriuo formatu šiomis sąlygomis: Priskyrimo sąlyga – naudotojai privalo pateikti nuorodą į leidimą naudotis medžiaga (licenciją). Naudotojai gali tai daryti bet kuriuo pagrįstu būdu, tačiau nenurodant, kad licencijos suteikėjas pritaria naudotojo tikslams. Nekomercinio panaudojimo sąlyga – naudotojai negali platinti medžiagos komerciniais tikslais. Ne originalo panaudojimo sąlyga – jei naudotojai medžiagą keičia ar papildo, tuomet ši atnaujinto pobūdžio medžiaga negali būti platinama.