Prezentacja projetku


Sektor metalowy znajduje się w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, która wymaga adaptacji firm i pracowników. Chodzi o nowy scenariusz kompromisu z przyszłością, który, stojąc w obliczu realiów globalnego rynku, broni innowacyjności i internacjonalizacji swojej sieci gospodarczej jako głównej strategii konkurencyjnej. Dlatego ewolucja tego sektora nie powinna ograniczać się tylko do sfery technologicznej lub produktu, ale powinna również iść naprzód w zakresie stopniowego przyjmowania nowych modeli zarządzania.

Biorąc za punkt wyjścia, że ​​ największym atutum każdego przedsiębiorstwa są ludzie, projekt ten oznacza konieczność stopniowego wprowadzania nowego modelu firmy, stawiając ludzi jako prawdziwe centrum organizacji, wspierając ich rozwój osobisty i zawodowy.

Nowy model biznesu, do którego zmierza sektor metalowy uwzględnia  potrzeby organizacji, które pokonują tradycyjną hierarchię, aby nadać wagę takim wymiarom, jak zarządzanie partycypacyjne lub inteligencja zbiorowa jako narzędzia o kluczowym znaczeniu w obecnym otoczeniu.