Nowe modele zarządzania

Celem projektu jest zmiana organizacyjna w firmach sektora metalowego, stanowiąca odpowiedź na wszystkie nowe wyzwania, przed którymi stoi sektor, poprzez szkolenia i rozwój kompetencji pracowników, w celu dostosowania ich kompteencji do nowych modeli zarządzania przedsiębiorstwem.

Cały proces powinien być budowany zgodnie z kulturą opartą na wspólnej odpowiedzialności, współpracy i uczestnictwie ludzi w firmie jako aktywnych czynnikach zmiany. Celem partnerstwa jest wspieranie zmiany organizacyjnej skoncentrowanej na zupełnie innym modelu zarządzania, opartym na nowym stylu relacji, w którym ludzie zwiększają swoją wiedzę, obowiązki i uczestnictwo w firmie, doskonaląc w ten sposób całą organizację.

  • Ścieżka kształcenia ukierunkowana na rozwój kompetencji związanych z nowymi modelami zarządzania, pomiędzy pracownikami i praktykantami tego sektora.
  • Poradnik praktycznych ćwiczeń i grywalizacji działań,  zaprojektowanych specjalnie w celu rozwijania umiejętności pracowników w trakcie przechodzenia na nowe modele zarządzania.
Image