Pierwsza walidacja

Opracowaliśmy plan szkoleń ale zanim zaczniemy opracowywać treść szkolenia, weryfikujemy plan szkolenia we wszystkich krajach partnerskich wraz z 5 ekspertami w zakresie nowego modelu zarządzania przedsiębiorstwem. Chcesz wyrazić swoją opinię?