SHARE jest rozwijany przez międzynarodowe partnerstwo


Kontakt :
Jorge Petralanda
jorge@formetal.org

Fundacja Formetal jest organizacją non-profit zarządzaną przez Radę wybraną z Federación Vizcaína de Empresas del Metal. Jej podstawowymi celami są: rozwój zawodowy pracowników na wszystkich poziomach, zarówno zatrudnionych, jak i bezrobotnych, a także przygotowanie do zatrudnienia oraz poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji z branży metalowej.

Formetal rozwija wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, zawodowej i kulturalnej, w tym szkolenia, doradztwo, studia i projekty, których głównym celem jest:

  • Promocja rozwoju biznesu;
  • Profesjonaly rozwój menedżerów i pracowników na wszystkich poziomach;
  • Poprawa wydajności firm i ich organizacji;

Rozwijanie nowej kultury korporacyjnej i rozpowszechnianie społecznie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa prywatnego.


Media Creativa – MC2020 to rezultat ponad 20 lat doświadczeń, wyzwań i doświadczeń zdobytych przez interdyscyplinarną grupę profesjonalistów, których łączy wspólna pasja: innowacyjność edukacyjna.

MC2020 działa, aby zwiększyć wartość przestrzeni edukacyjnych, badać, projektować i rozwijać odmienną ofertę szkoleniową, inspirowaną innowacyjnymi metodami i podejściami pedagogicznymi, takimi jak storytelling  (w tym digital storytelling), szkolenie oparte na rowiązywaniu problemów, grywalizacji, itp. Skupiamy się na wykorzystaniu pełnego potencjału oferowanego przez nowe technologie, używamy aplikacji, gier, serwisów internetowych, webmasterów, mobilnego uczenia się …

Jakość naszej pracy opiera się na gruntowej znajomości rzeczywistości i słuchaniu potrzeb użytkowników końcowych. Opracowujemy badania, analizujemy potrzeby szkoleniowe, projektujemy i oferujemy kursy w naszym kampusie (campus-creativa.com), organizujemy warsztaty i konferencje, uciekając od uogólniania oferty a zawsze pod flagą indywidualizacji.

MC2020 jest firmą, która oferuje unikalne rozwiązania, aby skutecznie sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym zgodnie z europejskimi standardami konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju oraz spójności społecznej i terytorialnej.

MC2020 pracuje z globalną wizją, w ramach stałej współpracy z lokalnymi administracjami, regionalną i ogólną administracją państwową, instytucjami europejskimi i różnymi wielostronnymi podmiotami.Kontakt :
Ausra Rutkiene
ausra.rutkiene@vdu.lt

Uniwersytet Vytautas Magnus (VMU), założony w 1922 r. (ponownie założona w 1989 r.), zaliczany do grona 800 najlepszych uniwersytetów na świecie (wg rankingu QS World University), jest jedną z najbardziej liberalnych i nowoczesnych instytucji akademickich na Litwie.

VMU oferuje ponad 45 programów licencjackich, 50 programów magisterskich, 15 studiów podyplomowych, studiów doktoranckich w 18 dziedzinach nauki. Obecnie uczy się ponad 7 500 studentów i studentów studiów podyplomowych, 220 doktorantów, każdego roku przybywa około 500 zagranicznych studentów.

Uniwersyteckie Centrum Praktyk dla Przedsiębiorstw oferuje różne programy dla studentów, aby zdobyć i rozwinąć nowe umiejętności. Inna jednostka uniwersytetu – Centrum Kształcenia i Badań Zawodowych -opracowuje nieformalne programy szkoleniowe, bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych (opracowanie koncepcji, szkolenie personelu) i prowadzi badania w zakresie szkolenia zawodowego i pokrewnych dziedzin.


Confindustria Veneto SIAV siav.net jest agencją usługową Federacji Przemysłowej Regionu Veneto, skupiającą ponad 12 tys. przedsiębiorstw, głównie MŚP. Od 1982 roku wspiera organizacje pracownicze i MŚP w przystosowywaniu się do przekształceń przemysłowych poprzez działania badawcze. Od 1995 roku wspiera HR w usprawnianiu procesów poprzez metodologię uczenia się w działaniu, w 2000 roku wprowadzono koncepcje innowacyjne dla MŚP, metodologię i narzędzia do transferu technologii, rozwijanie umiejętności zarządczych, wspieranie innowacji poprzez wyobraźnię, kreatywność i transformację wiedzy. SIAV posiada następującą strukturę: Regionalny Klaster i Pomocy dla Przedsiębiorstw, planowanie i wdrażanie projektów szkoleniowych i doradczych; Fabryka Wiedzy factoryofknowledge.net, dział B + R; Imprezy, organizacyjne i informatyczne wsparcie Nagrody Literackiej Campiello; Administracja.


Global Knowledge Development Ltd (GKD Ltd) to MŚP z branży Hi-Tech, założone w Wielkiej Brytanii. Główne obszary działalności firmy to rozwój cyfrowych rozwiązań transferu wiedzy, produkcja multimedialna, e-wydawnictwa (e-booki i publikacje internetowe), pisanie i opracowywanie materiałów instruktażowych, e-learning i e-szkolenia.

Pracownicy firmy to doświadczeni naukowcy, projektancy i programiści, mają ponad dziesięcioletnią historię współpracy z wyższymi, średnimi i dorosłymi instytucjami edukacyjnymi z Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Polski, Czech, Austrii, Włoch, Słowacji, Węgier, Rumunii, Grecji, Turcji i Izraela. Pracownicy mają duże doświadczenie w uczestnictwie w ponad 40 projektach LLP i Erasmus+ finansowanych ze środków UE.


Fundacja MIS jest organizacją pozarządową, założoną w 2015 roku przez zespół profesorów-ekspertów w dziedzinie ekonomii, prawa i zarządzania, z  dwów krakowskich uniwersytetów: Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Głównymi celami Fundacji są: wspieranie działań administracji publicznej i samorządów lokalnych, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, upowszechnianie nowych technologii i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Działania Fundacji MIS są ukierunkowane na: przekazywanie wiedzy fachowej pomiędzy specjalistami, organizacjami reprezentującymi sektory publiczny, prywatny i społeczny; promowanie współpracy międzysektorowej; doskonalenie i rozwijanie umiejętności i kompetencji osób i organizacji; promowanie przedsiębiorczości i innowacji; wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw społecznych; promowanie wymiany doświadczeń.