Ostatnie spotkanie partnerów w Kownie

Czwarte i ostatnie już spotkanie odbyło się na Litwie. Skomentowano pierwsze wyniki testów i etapów walidacji we wszystkich krajach partnerskich i uzgodniono pierwsze zmiany. Ustalono wspólną strategię na ostatnie miesiące projektu, koncentrując się szczególnie na rozpowszechnianiu i dzieleniu się wynikami projektu.