Ankieta

Partnerstwo SHARE przygotowuje plan szkolenia. Aby upewnić się, że zaspokajamy rzeczywiste potrzeby sektora, przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników z sektora metalowego. Prosimy w niej o odpowiedź, jak rozumieją współodpowiedzialność i jakie ich zdaniem są kompetencje wymagane dla tego modelu biznesowego. Uzyskane wnioski pomogą nam zaprojektować strukturę planu szkolenia.