Testowanie

Z przyjemnością informujemy, że Przewodnik dot. grywalizacji został sfinalizowany. Sprawdzamy go teraz wśród trenerów firm, centrów kształcenia i szkolenia zawodowego i osób odpowiedzialnych za szkolenia w firmach z sektora metalowego. Jesteśmy pewni, że grywalizacja i ćwiczenia praktyczne pomogą we wdrożeniu modelu wspólnej odpowiedzialności i zarządzania partycypacyjnego.

Walidacja

Faza testowania odbywa się jednocześnie w 5 krajach partnerskich. Jeśli jesteś pracownikiem sektora i chciałbyś wziąć udział w tej inicjatywie, skontaktuj się z nami, a będziesz jedną z pierwszych osób, które zobaczą treść kursu.

Pierwsza walidacja

Opracowaliśmy plan szkoleń ale zanim zaczniemy opracowywać treść szkolenia, weryfikujemy plan szkolenia we wszystkich krajach partnerskich wraz z 5 ekspertami w zakresie nowego modelu zarządzania przedsiębiorstwem. Chcesz wyrazić swoją opinię?

Ankieta

Partnerstwo SHARE przygotowuje plan szkolenia. Aby upewnić się, że zaspokajamy rzeczywiste potrzeby sektora, przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników z sektora metalowego. Prosimy w niej o odpowiedź, jak rozumieją współodpowiedzialność i jakie ich zdaniem są kompetencje wymagane dla tego modelu biznesowego. Uzyskane wnioski pomogą nam zaprojektować strukturę planu szkolenia.

Ostatnie spotkanie partnerów w Kownie

Czwarte i ostatnie już spotkanie odbyło się na Litwie. Skomentowano pierwsze wyniki testów i etapów walidacji we wszystkich krajach partnerskich i uzgodniono pierwsze zmiany. Ustalono wspólną strategię na ostatnie miesiące projektu, koncentrując się szczególnie na rozpowszechnianiu i dzieleniu się wynikami projektu.