Nauji valdymo modeliai

Projekto tikslas – metalo sektoriuje veikiančių įmonių organizaciniai pokyčiai, siekiant pateikti atsakymą į visus naujus iššūkius, su kuriais sektorius susiduria rengiant ir plėtojant darbuotojų kompetencijas bei prisitaikant prie naujų verslo valdymo modelių.

Visas procesas turėtų būti grindžiamas bendros atsakomybės kultūra, vadinasi, įmonės darbuotojų, kaip aktyvių pokyčių skatintojų, bendradarbiavimu.

Partnerystės tikslas palaiko organizacijos pokytį, orientuotą į visiškai skirtingą valdymo modelį, pagrįstą nauju santykiu stiliumi, kai žmonės gilina žinias, atsakomybę ir dalyvavimą įmonės veikloje, tuo pačiu tobulinant visos organizacijos veiklą.

Mokymosi kelias yra skirtas kompetencijų, susijusių su naujais valdymo modeliais tarp sektoriaus darbuotojų ir mokinių, ugdymu. Praktinių užsiėmimų vadovas yra specialiai sukurtas darbuotojų gebėjimų ugdymui naujų valdymo modelių perėmimo kontekste.

Image