Projekto pristatymas


Metalo sektorius yra nauja socio-ekonominė realybė, kuriai būtina įmonių ir darbuotojų adaptacija. Tai siejama su kompromisiniu ateities scenarijumi, kuomet susidūrus su globalios rinkos tikrove, pagrindine konkurencine strategija išliks ekonominio tinklo inovacija ir tarptautiškumas. Būtent todėl mūsų sektoriaus evoliucija neturėtų apsiriboti technologine produkto sfera; ji turėtų judėti pirmyn, link naujų valdymo modelių progresyvios adaptacijos.

Jei atspirties tašku laikysime tai, kad mūsų didžiausias pranašumas slypi žmonėse, tuomet šiuo projektu sieksime pagrįsto laipsniško naujojo įmonės valdymo modelio įgyvendinimo, kai organizacijos centre atsiduria asmeninio bei profesinio tobulėjimo siekiantis žmogus.

Naujasis mūsų sektoriaus verslo modelis orientuotas į tradicinei hierarchijai oponuojančias organizacijas, kurios dabartinėje aplinkoje akcentuoja tokius aspektus kaip savireguliavimas ar kolektyvinis intelektas.