SHARE is developed by an international partnership


Kontaktai:
Jorge Petralanda
jorge@formetal.org

Fundación Formetal yra ne pelno siekianti organizacija, vadovaujama Federación Vizcaína de Empresas del Metal išrinktos Tarybos.  Įsteigimo tikslai: profesinis darbuotojų, dirbančiųjų ir bedarbių, tobulėjimas, pasirengimas įdarbinimui, įmonių ir organizacijų konkurencingumo metalo sektoriuje plėtojimas.

Formetal įgyvendina įvairius verslo projektus, profesines ir kultūrines veiklas, vykdo mokymus, konsultacijas, tyrimus ir projektus, akcentuojant:

  • Verslo plėtros skatinimą;
  • Vadybininkų ir darbuotojų profesinį tobulėjimą visuose lygmenyse;
  • Įmonių ir organizacijų veiklos rezultatų gerinimą;

Naujos verslo kultūros plėtojimą, skleidžiant socialiai pozityvų privačios įmonės įvaizdį.


Media Creativa-MC2020 – tai tarpdisciplininės profesionalių žmonių komandos dvidešimtmetį kauptos patirties, įveiktų iššūkių bei išmoktų pamokų rezultatas. Komandą jungia viena aistra – edukacinės inovacijos, tad MC2020 veikla skirta praturtinti mokymosi erdves, tyrimus, skirtingų mokymosi metodų kūrimą ir tobulinimą, įkvėptą įnovatyvių metodologijų ir pedagoginių metodų, tokių kaip istorijų pasakojimas (taip pat skaitmeninių istorijų pasakojimas), problemų sprendimu ar žaidimų elementais grįsti mokymai, t.t.

Siekdami pasinaudoti visomis naujųjų technologijų teikiamomis galimybėmis, mes naudojame aplikacijas, žaidimus, žiniatinklius, internetinius seminarus, mobilų mokymąsi.

Mūsų darbo kokybė grindžiama tikroviškomis žiniomis ir įsiklausymu į galutinių vartotojų poreikius. Mes inicijuojame tyrimus, analizuojame mokymo poreikius, siūlome savo tinkle parengtus kursus (campus-creativia.com) bei organizuojame seminarus ir konferencijas, vengdami įprastos pasiūlos ir kurdami savas versijas.

Remiantis Europos konkurencingumo, patvarumo bei socialinės ir teritorinės sanglaudos standartais, mes esame unikalius sprendimus sėkmingam ekonominių ir socialinių iššūkių sprendimui siūlanti įmonė. Mes dirbame vadovaudamiesi globalia vizija, nuolat bendradarbiaujame su vietos, regioninėmis ir valstybinėmis administracijomis, Europos institucijomis bei skirtingomis daugiašalėmis organizacijomis.Kontaktai:
Ausra Rutkiene
ausra.rutkiene@vdu.lt

Vytauto Didžiojo universitetas, įkurtas 1922 m. (atkurtas 1989 m.), yra  viena iš labiausiai liberalių ir modernių akademinių institucijų Lietuvoje, priskiriama prie TOP 800 universitetų pasaulyje (QS World University Rankings).

VDU įgyvendinamos 45 bakalauro, 50 magistrų, 15 antrosios pakopos studijų programos, taip pat doktorantūros studijos 18-oje mokslo sričių. Universitete studijuoja daugiau kaip 7500 pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų, 220 doktorantų, kasmet studentų gretas papildo 500 tarptautinių studentų.

Įvairias naujų įgūdžių įgijimo programas studentams siūlo Universiteto Verslo praktikų centras. Neformalias mokymo programas Universitete rengia  Profesinio rengimo ir studijų centras, įgyvendinantis tarptautinius mokslinių tyrimų, švietimo ir mokymo projektus (koncepcijų kūrimas, personalo mokymas) bei atliekantis tyrimus profesinio rengimo bei kitose srityse.


Confindustria Veneto SIAV, siav.net – tai Veneto regiono Industrinės Federacijos paslaugų agentūra, vienijanti daugiau nei 12000 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių. Nuo 1982 m. Agentūra padeda šioms veikiančioms organizacijoms bei smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms adaptuotis prie industrinių transformacijų, pritaikant veiksmų tyrinėjimo metodologiją. Nuo 1995 m. Agentūra skatina žmogiškųjų išteklių tobulinimo procesus, naudojantis veiksmų mokymosi metodika. 2000 m. Agentūra smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms pritaikė inovacijų koncepciją, technologinio perdavimo metodiką ir priemones, organizacinę adaptaciją ir vadybos įgūdžių plėtojimą, inovacijų skatinimą pasitelkiant vaizduotę, kūrybiškumą ir žinių transformaciją. SIAV struktūrą sudaro: regioniniai klasteriai ir pagalbos įmonėms grupės, mokymo planavimas ir įgyvendinimas bei projektų konsultavimas, Žinių Fabrikas (factoryofknowledge.net), mokslinių tyrimų ir plėtros skyrius, Campiello literatūrinio apdovanojimo renginių, organizacinių ir IT klausimų sprendimo skyrius, administravimas.


Global Knowledge Development Ltd (GKD Ltd) yra Jungtinėje Karalystėje įkurta aukštų technologijų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonė. Įmonės pagrindinės veiklos sritys siejamos su skaitmeninių žinių perdavimo sprendimų kūrimu, multimedijos produkcija, elektronine leidyba (elektroninės knygos ir internetinė leidyba), mokymo priemonių rengimu ir kūrimu, elektroninio mokymosi ir rengimo veiklomis.

Patyrę įmonės darbuotojai – tyrėjai, dizaineriai ir programuotojai – ilgiau nei dešimtmetį bendradarbiauja su aukštojo mokslo, bendrojo lavinimo bei suaugusiųjų švietimo institucijomis Vokietijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Austrijoje, Italijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Graikijoje, Turkijoje ir Izraelyje. Dalyvaudami daugiau nei 40 EK finansuojamų Mokymosi visą gyvenimą ir Erasmus+ projektų, darbuotojai sukaupė itin didelę patirtį.


MIS Fondas yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2015 m. du Krokuvos universitetus – Jogailos universitetą ir Krokuvos ekonomikos universitetą – atstovaujančių profesorių grupės, jų mokslinių interesų sritį priskiriant ekonomikos, teisės ir vadybos mokslams. Pagrindiniai Fondo tikslai siejami su viešojo administravimo ir vietos valdžios veiklų palaikymu, mikro, smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių verslumo plėtros skatinimu, naujų technologijų sklaida bei skaitmeninės atskirties panaikinimu.

MIS Fondo veiklos orientuotos į: praktinės patirties sklaidą profesionalų bei viešųjų, privačių ir socialinių organizacijų tarpe; tarpsektorinį bendradarbiavimą; individų bei organizacijų įgūdžių ir kompetencijų plėtrą; verslumo ir inovacijų skatinimą; mikro, smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių, taip pat ir socialinių įmonių, rėmimą; sėkmingų valdymo patirčių istorijų sklaidą.