Apklausa

SHARE projekto partneriai bendradarbiaudami rengia mokymų gaires, skirtas bendros atsakomybės skatinimui metalo sektoriaus įmonėse. Siekdami įsitikinti, kad atsižvelgiame į tikruosius sektoriaus poreikius, atlikome metalo sektoriaus darbuotojų apklausą. Apklausti darbuotojai paaiškino kaip jie supranta bendros atsakomybės sampratą ir šio verslo modelio įgyvendinimui būtinų kompetencijų poreikį. Gautos apklausos išvados padės projekto partneriams suprojektuoti mokymų gairių struktūrą.

Patvirtinimas

Testavimo etapas tuo pačiu metu vyksta penkiose projektą įgyvendinančiose šalyse partnerėse. Jei esate metalo sektoriaus darbuotojas ir norėtumėte dalyvauti šioje iniciatyvoje, susisiekite su mumis ir būsite vienas iš pirmųjų asmenų, išbandžiusių mokymų gairių turinį.

Testavimas

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad baigtas rengti Praktinių užduočių vadovas, kurio testavimo etape dalyvavo lektoriai, įmonių bei profesinio mokymo centrų atstovai, atsakingi už personalo mokymo procesus metalo sektoriaus įmonėse. Esame įsitikinę, kad praktinės užduotys ir žaidybinės veiklos padės įgyvendinti bendros atsakomybės ir dalyvaujamojo verslo modelį.

Paskutinis SHARE projekto partnerių susitikimas Kaune

Ketvirtasis ir paskutinis projekto partnerių susitikimas įvyko Lietuvoje. Susitikimo metu buvo aptarti pirmieji mokymo medžiagos testavimo ir validavimo rezultatai projekto partnerių šalyse bei patvirtinti galimi pakeitimai. Taip pat susitikimo metu aptarta bendra paskutinių projekto įgyvendinimo mėnesių veiklos strategija, ypatingą dėmesį skiriant projekto rezultatų sklaidai.