Paskutinis SHARE projekto partnerių susitikimas Kaune

Ketvirtasis ir paskutinis projekto partnerių susitikimas įvyko Lietuvoje. Susitikimo metu buvo aptarti pirmieji mokymo medžiagos testavimo ir validavimo rezultatai projekto partnerių šalyse bei patvirtinti galimi pakeitimai. Taip pat susitikimo metu aptarta bendra paskutinių projekto įgyvendinimo mėnesių veiklos strategija, ypatingą dėmesį skiriant projekto rezultatų sklaidai.

SHARE projekto partnerių trečiasis susitikimas Mestre

Mestre buvo trečioji SHARE projekto partnerių susitikimo vieta. Susitikimo metu buvo aptarti paskutiniai pirmojo projekto rezultato pakeitimai ir validavimo rezultatai. Taip pat buvo pristatyta demonstracinė SHARE mokymo platformos beta versija. Projekto partneriai priėmė sprendimus dėl mokomųjų žaidimų užduočių parengimo, o produktyvus susitikimas baigėsi naujų įsipareigojimų ir motyvacijos įtvirtinimu.

SHARE projekto partnerių antrasis susitikimas Krokuvoje

Antrasis projekto partnerių susitikimas įvyko Lenkijoje. Susitikimo metu buvo įvertinti pirmieji projekto rezultatai bei įvardintos tolimesnės projekto partnerių užduotys ir veiklos etapai. Remiantis partnerių patirtimi, pasiskirstyta mokymo programos turinio kūrimo užduotimis, apimančiomis parengto mokymo turinio validavimą, atliktų veiklų vertinimą bei sklaidą.

SHARE projekto partnerių įvadinis susitikimas Bilbao

Projekto įvadinis susitikimas įvyko Bilbao mieste, FORMETAL organizacijoje. Pagrindiniai susitikimo tikslai – susipažinti su projekto partneriais, siekiant užtikrinti produktyvų bendradarbiavimą keičiantis žiniomis bei patirtimi. Projekto įvadinis susitikimas – tai projekto įgyvendinimo pradžia. Susitikimo metu buvo pristatyti projekto rezultatai ir tikslai, paskirstytos pirmosios pagrindinės užduotys. Taip pat pateiktos finansinės, vertinimo ir sklaidos gairės bei taisyklės.